stamträd

uppdaterad 2020-10-24

Se också ”olika bin” på länksidan för länkar med ytterligare information.

Hur olika arer och grupper skall sorteras in i stamträdet förändras då och då. Se därför detta som ett försök av en lekman att förstå lite.

Nedanstående kommer från; Enclycopedea of life och länkar direkt till deras hemsida